Daar waar het zaadje ontkiemt

de passie stroomt

het vuur ontwaakt

de lente ontspringt

 

Dit is de Kern Cirkel van SpringFlower waarmee we gedurende het jaar het vuur aanhouden, afstemmen, delen, persoonlijk een Rite of Passage mee doormaken, verbonden zijn op vele lagen als mini Tribe.

 

Iedere zomer zijn we elders te vinden en doen we inspiratie op zodat we jullie in het najaar via nieuwsbrieven op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen. Vaak verzamelen we rond de Volle Manen bij een vuur om ons af te stemmen op de energie van SpringFlower. De oogst van alles wat we tijdens de gathering hebben ervaren nemen we mee de stilte in zodat de nieuwe zaadjes kunnen rijpen en in het voorjaar weer kunnen ontkiemen.

 

In 2024 ontmoeten we jullie graag van woendag t/m zaterdag 1 – 4 mei

Mijn naam is Agnes en vanuit mijn passie en liefde organiseer ik SpringFlower. Het samenbrengen van vrouwen van alle generaties en in alle levensfases in een Tribe maakt me ontzettend blij en dankbaar. Het doet mij herinneren aan hoe het ooit is geweest en hoe het kan zijn. Mijn verlangen is groot om Rites of Passages – overgangsrituelen – en elkaar waarachtig ont-moeten in het samenzijn in een Tribe onderdeel van het leven te laten zijn. Om uiteindelijk op een plek thuis te komen waar meerdere mensen, kinderen, dieren, in de natuur samen leven, samen een web vormen, waar ieders talent geleefd wordt. Samen kunnen we zoveel meer dan alleen. The time of the lone wolf is over. Graag creëer ik samen een plek voor rituelen en ceremonies. Een plek om thuis te komen en het leven voluit te leven in vreugde, harmonie, liefde, plezier en Joy.

www.wilde-bloem.nl

Mijn naam is Mika. Mijn missie is thuiskomen. Dat vraagt om een naakte versie van mijzelf waarin mijn hart blootligt. Laagje voor laagje kledingstukken afleggen, dat is wat er van me wordt gevraagd. Opgegroeid in een masculien gezin tussen twee broers, heb ik mij tot achter in mijn dertigste met mannenenergie door het leven gevochten. Ik hield mij staande, ik zorgde voor mijzelf en vaak hoorde je mij zeggen: “Laat maar, ik doe het zelf wel!” Als er nou één kledingstuk vele lagen kent, dan is het die overtuiging: ‘Ik kan het wel alleen.’ Pas toen ik mij verbond met sisters, pas toen ik liggend in hun schoot mijn tranen liet stromen… vond ik mijn Ware Krijgerschap. Ik ontdekte: aan krijger zijn, komt geen kracht te pas. Het gaat om overgave en vertrouwen. Het gaat om zachtheid en ontvangen. Het gaat om zingen en dansen. Het gaat om het leven vieren, met al haar hoogtes en diepe dalen! In dit veld, vol flowers die telkens weer een blaadje verliezen en dan weer opbloeien, kom ik thuis. www.mikamarieke.nl
Sisters, my sisters
Come and gather round the fire
Bring your daughters, bring your mothers
Bring your great great great grandmothers!
And feel welcome… 

Mijn naam is Annelies. SpringFlower is voor mij elkaar ont-moeten, elkaar zien voor wie we zijn. Van en met elkaar leren. Iedereen haar eigen wijze plek in laten nemen. De natuur als spiegel, blote voeten op de aarde. De dag samen beginnen, eindigen, rondom een vuur. Samen dromen in tenten op het veld. Een rite of passage in puurste vorm Een avontuur waar ik graag aan meewerk, meedoe, mee inspireer in verbinding met al die prachtige vrouwen. Tijdens SpringFlower is het mijn missie om een WEB van Verbinding, Vrijheid en Vreugde te weven. Waarin je welkom bent zoals je bent. We zijn hier in dit lijf op deze aarde om onze eigen wijze plek in te nemen, te groeien en te bloeien. We zijn hier om het leven te vieren in al haar vormen. We zijn hier om van en met elkaar te leren en te genieten. Met levenservaring, ruimte, wijsheid, humor en de magie van Dance Prayers ben ik er om je daarin te ondersteunen, aan te moedigen en ontmoeten! In waarachtigheid. Ik verheug me, laten we dansen! Awen! www.SacredRebel-Dance.com

Mijn naam is Suzanne. Ik ben een ‘wilde’ vrouw.
Vrijheid in verbinding en verbinding in vrijheid, in onvoorwaardelijke Liefde samen leven, dat is mijn ideaal.
Mijn wens voor SpringFlower is om als dochter en als vrouw, als jong volwassen vrouw – in de fase tussen maagd en moeder in – andere dochters, moeders en vrouwen te ontmoeten. In inspiratie, met elkaar te vieren, te leren, te leven.
Om te herinneren wat het betekend om dochter – vrouw te zijn. Elke levensfase te eren, van elkaar te leren wat het betekend om maagd, moeder, maga en crone te zijn. Opdat we een krachtig veld neer zetten, waar we op eigen wijze, deze wijsheid over kunnen dragen, aan elkaar en de volgende generaties. En de vele voor ons blijven eren.
Om samen te komen in een bedding van onvoorwaardelijke liefde, waarin heling en viering samen zal zijn.
Tijd voor eigen – wijsheid en integratie, bekrachtiging en bestendiging. Opdat we ons verwonderen over de schoonheid van verwildering, vrij verbonden zijn vanuit onze waarachtige authenticiteit, onze oorsprong.
Kom Spring Flower, Kom !