Daar waar het vuur ontwaakt
het zaadje ontkiemt
de passie stroomt …

 

Dit is de Inspiratie Cirkel oftewel DreamTeam van SpringFlower waarmee we gedurende het jaar het vuur aanhouden, afstemmen, delen en verbonden zijn op vele lagen als mini Tribe.

 

Iedere zomer zijn we elders te vinden en doen we inspiratie op zodat we jullie in het najaar via nieuwsbrieven op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen. Vaak verzamelen we rond de Volle Manen bij een vuur om ons af te stemmen op de energie van SpringFlower. De oogst van alles wat we tijdens de gathering hebben ervaren nemen we mee de stilte in zodat de nieuwe zaadjes kunnen rijpen en in het voorjaar weer kunnen ontkiemen.

 

In 2024 ontmoeten we jullie graag in de meivakantie !!!

Mijn naam is Agnes en vanuit mijn passie, liefde en missie organiseer ik SpringFlower. Het samenbrengen van vrouwen van alle generaties in een Tribe maakt me ontzettend blij en dankbaar. Het doet mij herinneren aan hoe het ooit is geweest en hoe het kan zijn. Mijn verlangen is groot om Rites of Passages – overgangsrituelen – en elkaar waarachtig ont-moeten in het samenzijn in een Tribe onderdeel van het leven te laten zijn. Om uiteindelijk op een plek thuis te komen waar meerdere mensen, kinderen, dieren, in de natuur samen leven, samen een web vormen, waar ieders talent geleefd wordt. Samen kunnen we zoveel meer dan alleen. The time of the lone wolf is over. Graag creëer ik samen een plek voor rituelen en ceremonies. Een plek om thuis te komen en het leven voluit te leven in vreugde, harmonie, liefde, plezier en Joy.

www.wilde-bloem.nl

Mijn naam is Mika en mijn missie is thuiskomen. In mijzelf ~ en in de wereld, op deze aarde, tussen alle mensen. En dan vooral ook tussen mijn zusters, omdat zich daar voor mij een Veld van Heling bevindt. Hoe zachter ik word, hoe meer ik het leven ontvang. Hoe dichter ik bij mezelf kom, hoe meer ik bloei. Dat is ook wat ik zie gebeuren op het Veld van SpringFlower: dat elk meisje en elke vrouw opbloeit, haar eigen kracht voelt en zich durft te laten zien. Dat is voor mij waar krijgerschap. Ik heb ontdekt dat aan krijger zijn geen kracht te pas komt. Het gaat om overgave en vertrouwen. Om zachtheid en ontvangen. Om zingen en om dansen. Het gaat om het leven vieren, met alle hoogtes en de diepste dalen! Hier op dit veld, kom ik thuis.
Sisters, my sisters
Come and gather round the fire
Bring your daughters, bring your mothers
Bring your great great great grandmothers!
And feel welcome…

Mijn naam is Annelies. SpringFlower is voor mij elkaar ont-moeten, elkaar zien voor wie we zijn. Van en met elkaar leren. Iedereen haar eigen wijze plek in laten nemen. De natuur als spiegel, blote voeten op de aarde. De dag samen beginnen, eindigen, rondom een vuur. Samen dromen in tenten op het veld. Een rite of passage in puurste vorm Een avontuur waar ik graag aan meewerk, meedoe, mee inspireer in verbinding met al die prachtige vrouwen. Tijdens SpringFlower is het mijn missie om een WEB van Verbinding, Vrijheid en Vreugde te weven. Waarin je welkom bent zoals je bent. We zijn hier in dit lijf op deze aarde om onze eigen wijze plek in te nemen, te groeien en te bloeien. We zijn hier om het leven te vieren in al haar vormen. We zijn hier om van en met elkaar te leren en te genieten. Met levenservaring, ruimte, wijsheid, humor en de magie van Dance Prayers ben ik er om je daarin te ondersteunen, aan te moedigen en ontmoeten! In waarachtigheid. Ik verheug me, laten we dansen! Awen! www.SacredRebel-Dance.com

Mijn naam is Suzanne. Ik ben een ‘wilde’ vrouw.
Vrijheid in verbinding en verbinding in vrijheid, in onvoorwaardelijke Liefde samen leven, dat is mijn ideaal.
Mijn wens voor SpringFlower is om elke Levensfase te eren. Elkaar te ontmoeten, in inspiratie, van elkaar te leren, met elkaar te vieren, elkaar en onszelf lief te hebben. En ons te herinneren hoe we in liefde  – vanuit ons eigen wijze zelf- en onze eigen plek, samen leven.
Als Tribe.
Opdat we een krachtig veld neer zetten, waar we op eigen wijze, deze wijsheid over kunnen dragen, met elkaar kunnen delen.
Waar we de volgende generatie in kunnen verwelkomen en waar we de generaties die ons voor zijn gegaan, blijven eren.
Opdat we van elkaar leren wat het betekend om Vrouw, Maagd, Moeder, Maga en Crone te zijn. Opdat we ons verbinden met de Grote Moeder zelve. Opdat we vrij verbonden zijn vanuit onze waarachtige authenticiteit, onze oorsprong.
Kom Spring Flower, Kom !